ostatní papoušci z chovu:

ostatní papoušci z chovu

1,0
0,1 horn
1,0 horn
1,1 Eunymphicus cornutus
1,0 horn - chovný samec
0,1 horn - odchov 2011
1,1 papoušek chocholatý (E. cornutus)
rodinka